Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-12-02 13:24 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Arbete om hur en kommun styrs samt en kartläggning av kommunens funktioner. (Samarbete med kommunen kring ett medborgarförslag/motion vt 2016)
Grundskola 8 Samhällskunskap
I det här arbetet ska vi titta på hur makten och bestämmandet är fördelat i landet Sverige.

Innehåll

 

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer att titta på din förmåga att:

 • redogöra för och reflektera kring stat-, landsting- och kommunens organisation, verksamhet och valprocessen
 • ta ställning i olika samhällsfrågor, använda olika argument samt bemöta andras synpunkter på ett objektivt sätt
 • granska, reflektera och redovisa om hur din hemkommun fungerar


Du kommer att visa din förmåga genom att redovisa:

 • arbetsuppgifterna om "Hur Sverige styrs"
 • uppgiften om kartläggningen av Lilla Edets kommuns uppdrag
 • dina åsikter och tankar vid diskussioner i klassen

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att gå igenom följande innehåll:

statens-, landstingets- och kommunens organisation, styre och beslutsprocesser utifrån ett antal begrepp som hör ihop med ämnet.

Vi kommer att använda oss av följande material:


Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Genomgångar utifrån faktamaterialet
 • Eget arbeta utifrån arbetsuppgifterna
 • Diskussioner i helklass eller mindre grupper utifrån samhällsfrågor

Uppgifter

 • Viktiga ord och begrepp Så styrs Sverige

 • Motionslänk - Samhällskunskap

 • Så styrs en kommun - del 1

 • Kommunen - test

 • Kartläggning av kommunens funktioner - del 2

 • Kommunens funktioner (Grund 2)

 • Undersök din egen kommun - Fördjupning

 • Kommunen (Grundkurs)

 • Kommunen (Fortsättningskurs)

 • Vem bestämmer vad? (Grund 1)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: