Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 ht -20

Skapad 2020-12-02 13:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Matematik
Matematik år 2 ht -20

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med höstterminens undervisning i matematik är att utveckla förmågan att :

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • begrepp: siffror och tal, addition och subtraktion, udda och jämna, likhetstecken, rimlighet, mindre än/större än
 • klockan: analoga klockan hel, halv, kvart i/över, tio över/i, 5 över/i, samt 5 i/över halv
 • addition och subtraktion 0-99 skriftliga metoder, samt huvudräkning
 • enkla talmönster
 • enkel problemlösning
 • positionssystem (ental, tiotal, hundratal)
 • räknehändelser

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • se filmer om olika begrepp i helklass
 • diskussioner om begrepp och problemlösning i helklass, grupp, par och enskilt
 • spela olika spel med addition och subtraktion på iPad i par och enskilt
 • arbete i matteappen via iPad i helklass, par och enskilt
 • olika laborativa övningar med konkret material i helklass, grupp, par och enskilt

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär
 • beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder
 • ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
 • ha grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal
 • beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget
 • hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • göra enkla mätningar av tid (analog klocka)

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av olika moment/övningar i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: