Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA TRAFIKEN

Skapad 2020-12-02 15:16 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3) Svenska
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet både i ljus och i mörker samt undersöka trafiken i vårt närområde.

Innehåll

Arbetsområde:

Ett temaarbete om TRAFIK under höstterminen i åk 2.

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • lära dig några viktiga trafikmärken.
 • kunna förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm.
 • undersöka trafiken runt närområdet där du bor och går i skolan.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • känna till några trafikmärken
 • förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm
 • undersöka trafiken i närområdet där du bor och går i skolan.

Undervisning:

Vi kommer att prata om trafiksäkerhet och grundläggande trafik regler för fotgängare och cyklist. Vi kommer att lära oss några olika vägmärken och övar oss att gå på ett säkert sätt i trafiken. 

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan och på väg till skogen. 

Vi kommer att lära oss om hur man gör när man åker tåg och buss.

Vi kommer att få lära oss om vad som ska finnas på en cykel för att den ska vara säker och vad man som person ska tänka på när man går.

Detta kommer vi att få lära oss genom att vi diskuterar, kollar på film och göra olika undersökningar. Du kommer också att få ett häfte som vi kommer att läsa i och göra olika uppgifter. Vi kommer även att göra bilduppgifter.

 

 

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: