Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Biologi åk 4 vt 2021

Skapad 2020-12-02 16:05 i Malmslättsskolan Kärna F-6 Linköping
Tema om djur, djurens utveckling, hur djur kan sorteras mm.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi arbetar med temat "djur" och lär oss om hur djurens utveckling gått till och varför djur ser olika ut. Vi ska också titta på hur djur kan sorteras i olika grupper och var man hittar olika typer av djur.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 

Söka och använda information för att presentera en djurgrupp.

 

Känna igen och använda olika ord och begrepp.

 

Sortera djur och ge exempel på vilka djur som tillhör olika djurgrupper.

Berätta om hur djur anpassar sig till sin livsmiljö.

Jämföra olika djurgrupper samt redogöra för några skillnader och likheter mellan dem.

Berätta om hur livets/djurens utveckling har gått till och hur vi vet detta (Darwins lära).

 

För att lära dig kommer du att:

Delta och vara aktiv vid genomgång i helklass.

Läsa och studera faktatexter och bearbeta dess innehåll till en presentation, parvis eller i mindre grupp. 

Få ta del av kamraters redovisningar samt anteckna vad som presenteras.

Se filmer om olika djurgrupper och om livets utveckling.

Få tillgång till material på Classroom i form av presentationer, länkar till quizlet, sammanfattningar m m.

Arbeta med instuderingsfrågor till de vanligaste djurgrupperna (insekter, fiskar, grodor, kräldjur, fåglar och däggdjur).

 

Du visar vad du kan när:

Du söker information och använder dem i din presentation.

Du berättar/visar hur djur kan sorteras.

Du berättar dels om vad som kännetecknar olika djurgrupper och dels om vilka skillnader respektive likheter som finns mellan dem. 

Du ger exempel på olika djurs anpassningar till olika livsmiljöer.

Du berättar om livets/djurens utveckling utifrån naturvetenskapliga upptäcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Åk 4 Biologi: Djur

Djur

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven kan söka vetenskaplig information och presentera dessa
Du kan inte söka tillräcklig information om en djurgrupp och har inte deltagit i redovisningen.
Du kan söka enkel information om en djurgrupp, kan använda informationen till att göra en presentation.
Kan söka relevant information om en djurgrupp, kan använda informationen till att göra en innehållsrik presentation.
Eleven känner till hur djur kan sorteras på olika sätt
Du kan inte ge exempel på hur djur kan sorteras.
Du kan berätta om något/några sätt att sortera djur på, t ex ryggradslösa/ryggradsdjur, jämnvarma/växelvarma djur eller yttre/inre befruktning.
Du kan berätta om flera sätt att sortera djur på.
Ny aspekt
Eleven känner till och kan sortera in djur i olika djurgrupper
Du är osäker på vilka djur som hör till respektive djurgrupp.
Du känner till att det finns olika djurgrupper och kan sortera in djuren på rätt sätt, främst i de vanligaste grupperna (insekter, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur).
Du känner till de flesta djurgrupperna och kan sortera in djur i rätt grupp (t ex blötdjur, nässeldjur, tagghudingar, svampdjur, kräftdjur, maskar, spindeldjjur insekter, fiskar, grodor, kräldjur, fåglar och däggdjur).
Eleven kan jämföra olika djurgrupper, redogöra för skillnader och likheter mellan dem (t ex andningsorgan, föda, inre/yttre befruktning m m)
Du är osäker när du ska jämföra olika djurgrupper med varandra, t ex vad gäller deras andningsorgan, sätt att skaffa föda och deras sätt att fortplanta sig.
Du kan jämföra några djurgrupper och då berätta om några skillnader och likheter mellan dem (t ex hur de andas, skaffar föda eller fortplantar sig m m).
Du kan jämföra djurgrupper med varandra på ett utvecklat sätt och då berätta om många skillnader och likheter mellan dem.
Eleven kan berätta om och ge exempel på hur djur har anpassat sig till olika livsmiljöer. Eleven använder begrepp för att beskriva och förklara.
Du har svårt att ge tydliga exempel på hur djur har anpassat sig för att t ex kunna leva på en plats.
Du kan ge några exempel på hur djur har anpassat sig till sin livsmiljö. Du använder en del av biologins ord och begrepp men inte alltid på ett helt korrekt sätt.
Du kan berätta om och ge flera exempel på hur djur har anpassat sig till olika livsmiljöer. Du använder biologins ord och begrepp på ett korrekt sätt.
Eleven känner till något om hur livets/djurens utveckling har gått till och hur vi vet detta (Charles Darwin och evolutionen)
Du kan inte berätta något om Charles Darwins upptäckter och hur det påverkade vårt sätt att förstå livets utveckling.
Du kan berätta kort om Charles Darwins forskning och på vilket sätt det förändrade vårt sätt att förstå hur livet utvecklats på jorden. Du berättar t ex om hur arter utvecklats till nya arter.
Du kan berätta mer ingående om Charles Darwins forskning och hur det förändrat vårt sätt att förstå hur livet utvecklats på jorden. Du använder t ex begreppen naturligt urval, arters anpassning till livsmiljö, evolution osv. Du känner till djurets släktträd och kan koppla olika djurgruppers utveckling till detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: