Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i slöjd åk 4-6 bearbetning av trä.

Skapad 2012-02-05 17:23 i Tunaskolan arkiv Papperskorgen
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du skall arbeta med kniv och tälja. Du skall lära dig arbeta med hyvel.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Centralt innehåll

Slev eller kåsa: Inspiration och samtal om hur man tilverkade och använde bruksföremål förr i tiden. Eleverna jobbar med tvådimensionella skisser,de får prova på att urholka, och utforska träets egenskaper.Eleverna får ytbehandla med träolja.

Förmågor/kunskaper att utveckla

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna arbetar efter beskrivningar, dokumenterar sina arbeten med digitalkamera och skriftliga redovisningar.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd åk 4-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ide´
Jag har en ide´ och berättar om den.
Jag kan rita (formge) och visa enkla förslag eller modeller till slöjdarbeten med lite hjälp
Jag kan formge och visa idéer, skisser eller modeller till slöjdarbeten.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till slöjdarbeten på ett självständigt sätt.
Jag kan formge och visa idéer,skisser eller modeller till mer avancerade slöjdarbeten på ett mycket självständigt sätt.
Planering
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete.
Jag väljer material till mitt slöjdarbete, med hjälp av min lärare.
Jag väljer material, färg och form på mitt slöjdarbete och förklarar mina val med tanke på utseende och funktion.
Jag vet hur färg, form och material påverkar utseendet och funktionen. Jag är miljö- och kostnadsmedveten.
Jag vet hur färg, form och material estetiskt påverkar utseendet och funktionen. Jag är mycket miljö- och kostnadsmedveten
Genomförande
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion.
Jag kan med viss hjälp följa en instruktion eller min arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller mina arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag arbetar mycket självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Jag har provat på några olika sätt att arbeta
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag kan ofta ge förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Jag väljer ofta självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag väljer alltid självständigt arbetsmetod/teknik.
Jag har provat på enkla verktyg och redskap.
Jag kan med hjälp av min lärare välja och använda verktyg och redskap.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och red- skap och kan hantera dessa.
Jag väljer ofta självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag väljer alltid självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa.
Jag får hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag får viss hjälp med utseende, funktion och slutfinish på mitt slöjdarbete.
Jag tar eget initiativ vad gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar eget initiativ och är självständig när det gäller utseende, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Jag tar alltid eget initiativ och är mycket självständig när det gäller utseene, funktion och slutfinish vid genomförandet av slöjdarbetet.
Ansvar
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på det.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar ansvar för mitt arbete.
Jag tar stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Jag tar mycket stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Utvärdering
Jag kan berätta vad jag gjort.
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen.
Jag kan förklara och motivera olika steg i slöjdprocessen.
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva min arbetsinsats och min produkt med tanke på funktion och utseende.
Jag kan utvärdera hela slöjdprocessen och jämföra, värdera och dra egna slut- satser om min arbetsinsats

Sl
Lpp i slöjd åk 4 - 9 urholkning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: