👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och mänskliga rättigheter

Skapad 2020-12-03 10:38 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Samhällskunskap
Ett moment om FN och de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

- Vad FN är

- Olika mänskliga rättigheter

- Vad FN kan göra för att upprätthålla mänskliga rättigheter

- Argumentera i debattform

Matriser

Sam
Mänskliga rättigheter

E
C
A
Argumenterar
Använder något argument med en enkel motivering.
Använder sig av flera rimliga argument och motiverar tydligt resonemanget.
Lyfter in olika perspektiv i sin argumentation.
Bemöter andras argument
Bemöter andras argument på ett enkelt sätt.
-
Är väl förberedd på motståndarens argument och bemöter dessa på ett nyanserat sätt (t ex genom olika perspektiv eller resonemang i flera steg).
Presenterar kunskaper
Uttrycker sig enkelt. Det går att följa med i resonemanget utan större svårigheter.
Uttrycker sig självständigt från källor och anteckningar.
Uttrycker sig med säkerhet - Visar goda kunskaper i ämnet - Har en tydlig ”röd tråd”
Redogör
Visar grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter/FN.
Du motiverar dina resonemang med goda kunskaper i ämnet.
Du får med olika aspekter och perspektiv.