Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division

Skapad 2020-12-03 11:05 i Ekängsskolan Linköping
Favorit matematik 4a kapitel 3
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med division. Detta gör vi med stöd av boken Bas Favorit matematik 4A och Mera Favorit matematik 4A.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Division

 • Delningsdivision
 • Innehållsdivision
 • Repetera sambandet mellan multiplikation och division
 • Division med rest
 • Kort division
 • Division med 1,10,100 och 1000
 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • kunna lösa problem i elevnära situationer.                                                                                                        

 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet.                                                                  

 • kunna se om svaret är rimligt.                                                                                                                            

 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem.    

 • kunna division som innehållsdivision eller delningsdivision.

 • Kunna använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med kort division och med rest.

Hur jag ska visa mina kunskaper

Lektionerna, diagnos och prov.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp i matematikboken, uppgifter muntligt och skriftligt, grupp, EPA och hemuppgifter      

Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett efterföljande prov. 

Provet kommer att baseras på sidorna 106-153, dessa sidor utgör kapitel 3.

Du kommer att få undervisning om:

 • Division

 • Delningsdivision

 • Innehållsdivision

 • Kort division

 • Division med rest

 • Division med 1, 10, 100 och 1000         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: