Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organiskkemi 8C 20/21

Skapad 2020-12-03 10:58 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
I detta avsnitt kommer vi att lära oss om olika former av kol och kolföreningar.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

 

MÅL/TARGET

Förståelse för kolatomen och varför det finns olika former av kol samt många kolföreningar.

Kolets kretslopp.

Metanserien - kolväten - strukturformel - molekylformel

Alkoholer

Organiska syror

Estrar

Reaktionsformler

Livscykelanalys

 

MATERIAL/RESOURCES

Genomgångar

Laborationer

Spektrum kemi sid. 159 - 178, 246 - 264

Testa dig själv

Länkar:

Instuderingsfrågor

Lathund/begrepp

Kolets kretslopp

Power point om kolväten

Korta filmer:

Kolets kretslopp

Kolatomen

Film om Alkoholer (se endast till 5:40)

Film om alkaner (Ni ska inte kunna förenklade strukturer) se de 10 första min

Alkyner (se endast till 1:35)

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Läxförhör

Bedömningsuppgifter från gamla nationella prov

Laborationsrapporter

Prov

Uppgifter

 • NP uppgift

 • Prov organisk kemi 25/2

 • Kemi Helklass 11 mars

 • Halvklass 9 mars

 • Kemiuppgift 26/2

 • Uppgift 18/2

 • Uppgift 11/2

 • Repetera atomen

 • Laborationsrapport: Fryser allt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Ke
Laborationsmatris Fryser allt?

E
C
A
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Förståelse för resultat (slutsats)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jämför resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Jämför resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Resultatens rimlighet
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
För enkelt resonemang om resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet kopplat till olika felkällor.
Förslag på förbättring och nya frågeställningar.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentationen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.

Tk Ke
NP uppgift grafen och biobränsle.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argument
 • Ke  E 9
Uppger en nackdel med grafen.
Söka information
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
Anger ett perspektiv
Anger två perspektiv
Ta ställning
 • Ke  E 9
Tar ställning för ett alternativ
Använda information och resonera
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Eleven resonerar kring en fördel i ett led eller en nackdel i ett led.
Eleven resonerar kring två fördelar i ett led och en nackdel i ett led eller en fördel och en nackdel där ett av resonemangen är i två led och det andra i ett led.
Eleven resonerar kring två fördelar och en nackdel där två av resonemangen är i två led och det tredje i ett led.

Tk Ke
Organiskkemi prov

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och teori
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Grundläggande kunskap, kan ge exempel och använder vissa begrepp.
Goda kunskaper, förklarar teorier och modeller med kemiska begrepp.
Mycket goda kunskaper, god användning av kemiska begrepp vid förklaring av teori.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: