Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmmusik åk8 vt 21

Skapad 2020-12-03 14:02 i Duveds skola Åre
Eleverna använder ipad (Garageband) för att ljudsätta filmen som de gjort på bilden i IMovie.
Grundskola 8 Musik
Använd Soundtrap för att ljudsätta filmen som du gjort på bilden.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att skapa musik utifrån egena ideér.

Du ska utveckla din förmåga att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Du ska utveckla din förmåga att resonera om musikens olika funktioner.

Du ska utveckla din förmåga att beskriva vilka funktioner instrument och instrumentgrupper har i olika sammanhang.

lektionsinnehåll

På lektionerna kommer vi lyssna på musik från olika filmer och prata om hur musik kan skapa olika känslor och uttryck i film och andra medier. Ni jobbar en och en med musiken till er film. Förstärk den känsla som filmen redan har eller skapa en helt ny känsla med hjälp av musiken.

Instruktionsfilmer och andra tips läggs upp på musiklektionen i Classroom.

Koppla ihop musiken och filmen i din chromebook. Som redovisning tittar och lyssnar vi tillsammans i klassen och diskuterar hur musik och film samspelar samt vilken känsla musiken skapat.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att vara delaktig och aktiv på lektionerna. Skapa musik som samspelar till din film. Redovisa genom att spela upp/lämna in film och musik. Samt lämna in skriftligt svar på frågorna här nedanför om ditt skapande. 

 

Vilken känsla ville du skapa?

Vilka instrument/ljud använde du?

Varför valde du de instrumenten/Ljuden?

Resonera kring musikens betydelse för din film.

 

 

Se även matrisen för de olika bedömningsstegen.

Matriser

Mu
Ljudsätt iMoviefilm

E
C
A
Skapa musik
Du kan med egna idéer hjälpa till att skapa musik med digitala verktyg. Du testar på ett ganska bra sätt hur du kan sätta ihop musikaliska delar på olika sätt till en komposition som fungerar ganska bra.
Du kan med egna idéer skapa musik med digitala verktyg. Du testar på ett bra sätt hur du kan sätta ihop musikaliska delar på olika sätt till en komposition, som efter någon förbättring fungerar bra och har en tydlig stil.
Du kan med egna idéer skapa musik med digitala verktyg. Du testar på ett bra sätt hur du kan sätta ihop musikaliska delar på olika sätt till en komposition, som fungerar bra och har en tydlig stil.
Kombinerar musik och film
Du kan sätta ihop musik med andra sätt att uttrycka sig så att de fungerar ganska bra tillsammans.
Du kan sätta ihop musik med andra sätt att uttrycka sig så att de fungerar bra tillsammans.
Du kan sätta ihop musik med andra sätt att uttrycka sig så att de fungerar mycket bra tillsammans.
Musikens funktion
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan använda musik i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan använda musik i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan använda musik i olika situationer.
Instrumentkännedom
Du känner igen olika instrument och instrumentgrupper på ett ganska bra sätt och beskriver hur de används i olika situationer.
Du känner igen olika instrument och instrumentgrupper på ett bra sätt och beskriver hur de används i olika situationer.
Du känner igen olika instrument och instrumentgrupper på ett mycket bra sätt och beskriver hur de används i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: