👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vinter

Skapad 2020-12-03 14:38 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F NO (år 1-3) SO (år 1-3) Teknik
Vi ska tillsammans undersöka årstiden vinter. Vad sker i naturen på vintern? Vad kännetecknar vädret?

Innehåll

Mål:

 • Eleverna ska kunna de fyra årstiderna och i vilken turordning de kommer.
 • Eleverna ska kunna berätta vad som kännetecknar vintern.
 • Eleverna ska kunna ställa en hypotes kring vad som sker i ett experiment.
 • Eleverna ska ha en kännedom kring hur en termometer används och vilka olika väder det finns.
 • Eleverna ska ha kännedom om några djur.

 

Arbetssätt:

 • Vi kommer att introducera temat i helklass där vi tillsammans sammanställer en tankekarta kring vintern.
 • Vi kommer att genomföra experiment kopplat till vinter och vatten, eleverna kommer att få träna på att ställa hypoteser, det här genomförs i smågrupper.
 • Vi kommer att följa väderskiftningarna genom att uppmärksamma vilket väder det är varje dag.
 • Vi kommer att sjunga sånger om vintern.
 • Vi kommer att arbeta med skapande i olika former kopplade till vinter.
 • Vi kommer att arbeta i smågrupper, där varje grupp ska leta fakta kring ett djur. Därefter kommer de att få redovisa sin fakta för resten av klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -