Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad bör en hälsopedagog kunna?

Skapad 2020-12-03 15:05 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
I det här avsnittet kommer vi prata om olika analysmetoder för hälsa, hur man kan kartlägga en persons livsstil och därefter sätta rimliga mål att uppnå. Vi kommer även diskutera begreppet motivation och mindset.

Innehåll

Vad?

Du kommer få lära dig specifika modeller och analyser för att bedöma en persons hälsotillstånd samt hjälpa personen göra livsstilsförändringar där vi omvandlar riskfaktorer till friskfaktorer.

Hur?

Genom föreläsningar, gruppdiskussioner, parövningar och inlämningsarbete. 

Varför?

I ditt yrke kommer du arbeta som en hälsopedagog, kanske inte som yrkestitel men i alla pedagogiska/fritidsrelaterade/vårdrelaterade yrken står det salutogena förhållningssättet i fokus - att se det friska. Det är även detta du ska jobba för i din kommande verksamhet, vare sig det är inom förskola, fritid, arbete med ungdomar, skola eller inom vården. Vi kommer ALLTID jobba för det friska och med den här delen av kursen kommer du få verktyg för att bidra till en friskare befolkning. 

 

Centralt innehåll som kommer behandlas:

  • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
  • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

 

Kunskapskrav vi mestadels (även andra kunskapskrav kommer beröras) kommer arbeta med är:

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen.

Eleven utvärderar uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.

Uppgifter

  • Holistisk hälsoanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: