Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter (Klara svenskan)

Skapad 2020-12-03 15:27 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Berättande texter möte vi t.ex. i böcker, på teater och i filmer. En del av dem är påhittade som till exempel fabler. Syftet med berättande texter är att underhålla och skapa engagemang genom att väcka känslor. I arbetsområdet kommer eleverna att få skriva, läsa och tolka berättande texter. Vi kommer att arbeta med textens uppbyggnad, den grafiska stödstrukturen Berättelseansiktet. Eleverna lär sig att använda stöd ord som beskriver miljöer och personer. Eleverna får också dramatisera en fabel. Slutligen läser vi utdrag ur fantasyberättelser och eleverna skriver egna berättelser fabel eller fantasy.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Berättande texter möte vi t.ex. i böcker, på teater och i filmer. En del av dem är påhittade som till exempel fabler. Syftet med berättande texter är att underhålla och skapa engagemang genom att väcka känslor. I arbetsområdet kommer eleverna att få skriva, läsa och tolka berättande texter. Vi kommer att arbeta med textens uppbyggnad, den grafiska stödstrukturen Berättelseansiktet. Eleverna lär sig att använda stöd ord som beskriver miljöer och personer.

Innehåll

MÅL OCH SYFTE MED LÄROBOKEN TALA, LÄSA, SKRIVA:

Målet med arbetsboken tala, läsa, skriva är att genom vägledande undervisning och övningar inom tala-, läsa- och skriva områdena utveckla förmågor i svenskämnet så att eleverna blir säkra och självständiga talare, läsare och skribenter. Syftet med att tala, läsa och skriva inom olika texttyper är att eleverna med hjälp av den förvärvade kunskapen ska kunna bearbeta sina egna texter och anpassa dem till både innehåll och form för användning i olika sammanhang.

Mål med arbetsområdet:

SKRIVA:

 • Skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiska inslag
 • Skriva miljö- och personbeskrivningar
 • Skriva händelser med problem och lösningar i kronologisk ordning
 • Skriva dialoger med talstreck och varierande sägaverb

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med:

 • Träna att känna igen strukturen i en berättande text
 • Planera berättande texter genom att använda mallen i berättelseansiktet
 • Skriva berättande texter

Bedömning:

 • Det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.
 • Dina skriftliga inlämningsuppgifter (skriva berättade texter med person och miljöbeskrivningar mm).
 • Den språkliga strukturen med meningsbyggnad, skiljetecken, stavning mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande texter (Klara svenskan)

SKRIVA

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiska inslag
Jag kan skriva miljö- och personbeskrivningar
Jag kan skriva händelser med problem och lösningar i kronologisk ordning
Jag kan skriva dialoger med talstreck och varierade sägaverb
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: