Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker: Upplysning, romantik och realism

Skapad 2020-12-03 15:31 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F Svenska
Här kommer du lära dig några saker om tre litterära epoker och analysera skönlitteratur och fundera över texters budskap och typiska drag.

Innehåll

LITTERATURHISTORIA: UPPLYSNING, ROMANTIK OCH REALISM

Mål: 

 • Känna till de tre litterära epokerna upplysningen, romantiken och realismen och några centrala författare och verk

 • Kunna tolka texter, se framträdande budskap och sätta in ett verk i ett historiskt och kulturellt sammanhang

 

                                                      File:Robinson Crusoe Wyeth ...

 

                 Läromedel och förslag på texter:

 

 • Svenskan 8, s. 17 och framåt:Frankenstein och Mary Shelley

 • Svenskan 7,  s. 103 och framåt: Robinson Crusoe och Daniel Defoe 

 • Antologi 2: Robinson Crusoe, Oliver Twist, Gullivers resor

 • Svenska Direkt 8: Bra litteraturhistoria och textutdrag

 • Digilär: Epokernas mästare (flera intressanta uppgifter att välja mellan)

 • Texter i Digilär: Robinson Crusoe, Ett anspråkslöst förslag, Några ord till min kära dotter, Den unge Werthers lidande, Oliver Twist

 • Studi.se Bra introduktionsfilmer till epokerna

 • Filmklipp-Gullivers resor https://www.youtube.com/watch?v=F6j0EbS7skc

 • Dracula av Bram Stoker
Arbetsgång: 

 • Gemensamma genomgångar av de tre epokerna.

 • Gemensam textläsning av något/några utdrag från klassiker.

 • Vi tittar på budskap, kopplingar till epokerna och författarna.

 • Diskussion mm om varför klassikerna är aktuella än i dag (kopplingar till filmer, böcker mm).

 • Vi tittar på en filmatisering av en klassiker och diskuterar filmen därefter.

 • Idéer förslag från klassen?

 • Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.                                                        File:Sheet music cover ...
Kunskapskrav

 

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa, med flyt genom att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 

 • Genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband, och andra texter, visar eleven grundläggande läsförståelse. 

 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa, med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 


 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband, och andra texter, visar eleven god läsförståelse. 

 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och om budskap som kan läsas mellan raderna.  

 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa, med mycket gott flyt genom att ändamålsenligt och effektivt använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 

 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband, och andra texter, visar eleven mycket god läsförståelse. 

 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 

 • Eleven kan också föra utvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. 


                                                 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: