Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 6

Skapad 2020-12-03 15:34 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Hinduism, Buddhism, Islam
Grundskola 6 Religionskunskap
Under slutet av höstterminen och början av vårterminen kommer vi att ägna oss åt Hinduismen, Buddhismen och Islam.

Innehåll

Syftet är att eleverna ska utveckla kunskap om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen.

Vi fokuserar på hinduismen, buddhismen och islam. Religonerna kan utövas på många olika sätt.

Hinduism

Under vecka 48 och måndag vecka 49 fördjupar vi oss i hinduismen. Läxförhör tisdag 4 december. Religionboken s. 130-141. 

Historia, utbredning, Gudar.

Heliga böcker

Tempel

Levnadsregler

Högtider

Buddhismen


Under vecka 49 och 50 fördjupar vi oss i buddhismen. Ni ska efter några genomgångar gruppvis göra en dramatisering av något centralt i buddhismen och redovisa för klassen tisdagen 18 december.

Historia, Buddha, Ievnadsregler, Nirvana, tempel, skrifter, högtider

Islam

Vi kommer dels ta upp ett avsnitt om Koranen. Läxförhör fredag 11 januari s. 108-115.
Profeten Muhammed och hans liv.
Ängeln Gabriel och hur Muhammed får sitt budskap
Koranen och vad den betyder för muslimer
Hur islam blev en egen religon.

Vi kommer dels att läsa om Islam som religion

Att muslimer tror på samma Gud som judar och kristna.
Mekka som muslimernas heliga plats.
Islams fem grundpelare
Att leva som muslim
Vad som händer i moskén på fredagar.

Efter några inledande genomgångar kommer eleverna att få arbeta mer självständigt.

Islam ska redovisas med hjälp av IKT, exempelvis i form av en serie, eller en film. Ni ska arbeta i grupper. Redovisningen sker fredag 25 januari.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
    Re

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP kunskapskrav åk 6,

E
D
C
B
A
Faktakunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan religonerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: