Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-12-03 15:42 i Almers skola Varberg
På 1600-talet blev Sverige en av Europas stormakter. Vi ska arbeta med hur det gick till, några historiska personer från denna tid samt titta på hur folket, ur olika samhällsklasser, levde.
Grundskola 6 Historia
Under v. 48-v.3 kommer vi arbeta om stormaktstiden.

Innehåll

Kursplanens syfte

Eleven ska kunna

 • Veta varför Sverige kallades en stormakt och hur denna växte fram.
 • Ha kunskaper om några historiska personer som Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI och Karl XII.
 • Ha kunskaper om några historiska händelser som 30-åriga kriget, häxprocesserna och hur Sverige förlorar sin maktposition.
 • Känna till hur vanligt folk hade det.

Centralt innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar av läraren.
 • Film
 • Quizlet- begrepp
 • Arbeta utifrån boken "Puls historia " s. 140-169 med frågor samt gemensamma diskussioner.
 • Övningar.

Bedömning/Dokumentation

Följande bedöms:

 • Din aktivitet på lektionerna.
 • Resultat på prov samt läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Åk 6 Historia Stormaktstiden

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sverige - en stormakt
Eleven för, med stöd av vuxen, enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Historiska personer
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har, med stöd av vuxen, grundläggande kunskaper om historiska ge­stalter under tidsperioden.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska ge­stalter under tidsperioden.
Eleven har goda kunskaper om historiska gestalter under tidsperioden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska gestal­ter under tidsperioden.
Historiska händelser
Eleven har, med stöd av vuxen, grundläggande kunskaper om skeenden under tidsperioden.
Eleven har grundläggande kunskaper om skeenden under tidsperioden.
Eleven har goda kunskaper om historiska om skeenden under tidsperioden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska skeenden under tidsperioden.
Levnadsförhållanden
Eleven kan, med stöd av vuxen, använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: