Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Fred och konflikt år 9

Skapad 2020-12-03 16:01 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att arbeta med nutida konflikter. I syfte att undersöka hur en konflikt uppstår, hur omvärlden reagerar och vilka som påverkas.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att arbeta med nutida konflikter. I syfte att undersöka hur en konflikt uppstår, hur omvärlden reagerar och vilka som påverkas av konflikter.

 

Varför ska du lära dig det?

För att utveckla en förståelse för de mänskliga rättigheterna och för demokratiska processer. 

För att få kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med ett enskilt skriftligt arbete.

 

 

Vilket material kommer du använda?

Artiklar, presentationer, filmklipp och bilder samt e-läromedlet Gleerups Samhällskunskap (valda sidor, se material)

 

Hur ska området bedömas?

Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter, muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 

Området kommer avslutas med en skriftlig konfliktanalys.. 

 

 

Hur ska återkoppling ges?

 

Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

Kunskapsmatris efter områdets avslut på Unikum.

Skriftlig återkoppling i Unikum-matrisen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: