Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller SvA

Skapad 2020-12-03 16:01 i Palmbladsskolan Uppsala
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med att läsa och analysera noveller samt skriva egna noveller utifrån temat "Ondska".
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En novell är en kortare berättelse som är enklare och mer koncentrerad än en roman. En novell har också färre karaktärer, utspelas under en kortare tidsperiod samt utspelar sig på en eller ett fåtal platser. Man blir ofta inslängd mitt i handlingen och avslutet är antingen abrupt eller har en viss poäng. För att du ska få lära dig mer om noveller, hur de kan vara uppbyggda och vad de kan handla om kommer vi läsa flera olika typer av noveller. Allt för att förbereda dig inför att så småningom skriva din egen novell.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i skrift genom att analysera noveller samt skriva en egen novell
 • läsa flera olika noveller samt analysera dess innehåll och budskap
 • skriva en egen novell med ett välformulerat och utvecklat språk

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa och återberätta olika noveller på ett fungerande sätt och på så sätt koppla novellen till tidsaspekter och orsakssamband
 • göra omdömen om noveller utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor samt koppla novellen till författaren och dess situation
 • skriva en egen novell, med fungerande uppbyggnad, handling, person- och miljöbeskrivningar samt fungerande styckeindelning.
 • ge respons på andras noveller samt bearbeta din egen novell efter kamratrespons

Hur ska det bedömas?

 • prov i att analysera en novell utifrån vissa specificerade utgångspunkter
 • skriva en egen novell 
 • genomföra kamratrespons 

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner om novellers upplägg samt utgångspunkter för novellanalysen
 • träna på att analysera olika typer av noveller i helklass, två och två samt enskilt
 • arbeta med lässtrategier för att utveckla elevernas förmåga att läsa och ta till sig texters innehåll och budskap
 • förbereda och skriva egna noveller
 • kamratrespons på egna noveller

Uppgifter

 • Att skriva tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: