Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Komplettering Geometri år 9

Skapad 2020-12-03 16:10 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola F
Eget val att komplettera Geometri, problemlösning mot A-nivå. Ruta med markerad -, innebär att nivån inte går att nå på uppgiften.

Matriser

Komplettering Geometri

Klarar ej uppgift
E
C
A
Uppgift 1
-
Påbörjar lösning med hjälp av Pythagoras sats, och löser ex. ut första triangeln.
Korrekt lösningsmetod, och korrekt svar.
Uppgift 2
-
Påbörjar lösning med hjälp av Pythagoras sats där man ser att hypotenusan 6 m.
Korrekt lösningsmetod, och korrekt svar och avrundning.
Uppgift 3
-
Påbörjad lösning tex. Anger längdmått för båda lådorna eller resonerar om volymskala. 1 C-poäng
Resonemanget är välgrundat och underbyggt.
Uppgift 3
-
Resonemang och/eller beräkningar som visar att 9 gånger större är felaktigt. 1 C-poäng
-
Uppgift 4
Påbörjad lösning, t.ex. någon korrekt beräknad cirkelarea.
Redovisning som visar att eleven beräknat båda pizzornas area och pris och gjort någon jämförelse.
Klar och tydlig redovisning med korrekt slutsats grundad på numerisk eller generell beräkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: