Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna - Vinter T1-3

Skapad 2020-12-03 16:30 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola F – 3 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi arbetar med årstidens olika typiska inslag och ord genom sång, dramatiseringar, pyssel, sagor, film och promenader.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi arbetar med årstidens olika typiska inslag och ord genom sång, dramatiseringar, pyssel, sagor, film och promenader.

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

Vinter, snö, kallt, jul, advent, lucia

Du kommer att lära dig genom:

Sånger, sagor och ramsor.

Filmer om vinter och vinterns traditioner.

Vi har en liten luciafest.

Vi har en liten julfest.

Pyssel med koppling till vintern och dess traditioner.

Vi tar promenader och fotograferar samt filmar för att se vad som händer i naturen.

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Utifrån din förmåga delta i samtliga aktiviteter.

Utifrån din förmåga delta i dramatisering samt sjunga, teckna eller röra dig till sångerna.

Genom att utifrån din förmåga visa att du kan koppla ihop vissa begrepp och traditioner till vintern.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: