Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönneberga planering barnkonventionen ”lika värde” vecka 47-4

Skapad 2020-12-03 17:46 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Barnkonventionen artikel 2

Innehåll

Vad vill vi göra under detta arbete?

•göra pusselbitar med barnets bild som de får måla. De äldre barnen får även klistra dit material om de vill. Bitarna sätts ihop till en helhet som symbol för allas lika värde.

• att i samlingen arbeta med begreppen lika, likadan och samma genom att hitta två lika föremål.

• låta barnen klä ut sig med hattar, glasögon, kläder m.m och ta en bild på barnen och sätta upp. Flera bilder där barnen har klätt ut sig med olika kläder.

• fota varje barns ögon och sätta upp. Gissa vem det är.

• läsa boken lika värde för barnen.

• sjunga Långmansången på samlingen.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?
Barnen ska få en medvetenhet om att alla ser olika ut och är olika som personer, det är okej att vara som man är.

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen?
Vi arbetar med med artikel 2 i Barnkonventionen. I läroplanen står det  beskrivet om normer och värden och ett av målen som vi tycker passar väl är förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Vad behöver vi förbereda?

•Rita av pusselbitar.

•Ta nya kort på barnen.

•Förbereda utklädningskläder.

•Förbereda samlingsmaterial kring begreppet lika

•Läsa in oss på temat genom att läsa studiehandledningen kring lika värde samt boken Lika värde.

 

Dokumentation

I Unikum dokumenterarvi genom text, bild eller ljud i de individuella dokumentationerna. Vi sätter upp alster och foton på avdelningen.

 

Hur kan vi samarbeta med föräldrarna kring detta?

 Genom dagliga samtal och uppdateringar med föräldrar. Uppmuntrar föräldrarna att titta i Unikum tillsammans med sitt barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: