Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer, Antiken och Romarriket

Skapad 2020-12-03 18:28 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Historia
I ämnet historia arbetar du med att lära dig om vad flodkulturer är och tittar närmare på några flodkulturer. Därefter fortsätter du att jobba med Antiken och går då nedslag i både Grekland och Romarriket.

Innehåll

Antikens Grekland räknas till historiens stora kulturer. Demokrati, filosofi, vetenskap, teater och olympisk idrott är några saker vi förknippar med det antika Grekland.  
Romarriket är en av historiens mest betydelsefulla epoker och formade under lång tid hur en stor del av världen fungerade och utvecklades. Spåren av romarriket syns på många sätt även idag, till exempel i form av många kulturlämningar. 

Kort sagt lever stora delar av världen med arvet från antikens Grekland och Romarriket. Därför är det viktigt att läsa om det. 

 

Innehåll

 

Detta ska du lära dig:

 • Vad en flodkultur/högkultur är för något
 • Resonera om orsaker och konsekvenser till att dessa kulturer blev till
 • Kunna berätta och återge om flodkulturer och högkulturer Nilen (samhälle, religion, levnadsvillkor och uppfinningar) 
 • Ha kännedom om kvinnor, mäns och barns levnadsvillkor
 • Jämföra de olika högkulturerna med varandra

 

Undervisning

 • Lärobok SOS Historia med tillhörande arbetsuppgifter
 • Genomgångar om högkulturer/flodkulturer
 • Filmer
 • Jämförelse mellan olika högkulturer
 • Kahoot

 

Så här ska du jobba och bli examinerad:

Delta i diskussioner

Skriftligt prov

Det här kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om vad en flodkulturer och högkulturer är.
 • Din kunskap om livsvillkoren högkulturernas tidsperiod.
 • Hur väl du använder dina faktakunskaper för att dra egna slutsatser.
 • Din förmåga att resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar.
 • Din förmåga att undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Din förmåga att använda vissa grundläggande historia begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  HiSyfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 •  HiSyfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Centralt innehåll
 •  Hi  7-9Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
 •  Hi  7-9Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 •  Hi  7-9Hur historia används och några historiska begrepp , till exempel antiken, tragedi, komedi, lyrik, hellenistisk.

 

  •  

  Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
   Hi  E 9
  • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
   Hi  E 9
  • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
   Hi  E 9
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
   Hi  E 9
  • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
   Hi  C 9
  • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
   Hi  C 9
  • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
   Hi  C 9
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
   Hi  C 9
  • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
   Hi  A 9
  • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
   Hi  A 9
  • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
   Hi  A 9
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
   Hi  A 9
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: