Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knäckarbanketten - Julkalendern i Barnradion 2020

Skapad 2020-12-03 21:39 i Rydbo skola Österåker
Knäckarbanketten - Julkalendern i Barnradion 2020
Grundskola 2 Historia Svenska som andraspråk Bild Svenska
I julkalendern möter eleverna en spännande ljudproduktion som övar hörförståelse, vidgar deras ordförråd och tränar förmågan att tolka en berättelse. Själva historien är en spännande berättelse i klassisk sagoform. Den utspelas i ett fiktivt 1600-tal, och tar upp det onda och goda i människor och monster.

Innehåll

Julkalendern Knäckarbanketten är ett spännande äventyr där de två huvudpersonerna, Ottilia och Amund, lever mycket olika liv. Båda barnen är ungefär 11 år, man var inte så noga med ålder på den här tiden. Men vad man var mycket noga med, det var vem som fick bli vän med vem. Ottilia är en hertigdotter och Amund arbetar i svinstian. Det var inte tillåtet för dem att ens prata med varandra.

Historien du ska få höra utspelas i ett hertigdöme på 1600-talet, där de två hertigarna Ludbert och Odert regerar. Berättaren tar oss med till en värld som är full av intriger, mat och musik innanför slottets väggar. Och utanför slottsmurarna, där är världen full av okända faror. Dessutom har hertigarna förbjudit julen. Varför då?

Vi kommer att lyssna på Knäckarbanketten varje dag i december fram till jullovet. Efter varje lyssning av sagan kommer vi att samtala om sagans handling. Vi kommer koppla handlingen till egna erfarenheter och till den tiden vi lever i nu. Vi kommer att prata om nya ord. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: