Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-12-04 06:44 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med matematik i vardagen och inspirera barnen med en matematisk lärmiljö.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v 49-52

Förskolans namn: Hasselbacken

Grupp: Björken

Barnens ålder: 2-4år

År och datum: 2020 30/11

Planeringen Upprättad av: Monica, Ewa, Inger

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik. Normer och värden och digitalisering.
Vilka målområden i läroplanen berörs?


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Förmågan att utforska matematik i vardagen.

-Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig- Läges ord, sortering, mäta och väga, begrepp, antal, mönster mm. Och olika matteuppdrag med problemlösning genom qr koder i matematikkalendern.

-Vi erbjuder olika matematikmaterial utifrån mattekarusellen att utforska för att väcka nyfikenhet för matematik.


 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda? 

Vi kommer att använda oss av en matematikkalender som innehåller QR-koder och innehåller material från vagnarna i mattekarusellen. Barnen kommer få matematiska uppdrag och filmklipp från URplay "Miniräknarna". Vi kommer använda oss av smartboard, iPad, QR-koder i matematikkalendern.

 

Spela spel.

Leka lekar.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi använder oss av dokumenten 1,2,3 och lärplattan.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: