Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Matematik

Skapad 2020-12-04 06:50 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer jobba med matematik i vardagen och inspirera barnen med en matematisk lärmiljö

Innehåll

Pedagogisk planering Matematik

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: v 49-52

Förskolans namn: Hasselbackens förskola

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 4-5 år

År och datum: 2020-12-04

Planeringen Upprättad av: Madeleine, Caroline och Christina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik, normer och värden och digitalisering 
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla problemlösning, lägesord, mönster, mätning, vägning samt matematik i vardagen.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

- Vi kommer att använda oss av en matematikkalender som innehåller QR-koder och innehåller material från vagnarna i mattekarusellen. Barnen kommer få matematiska uppdrag och filmklipp från URplay "Miniräknarna". Vi kommer använda oss av smartboard, iPad, QR-koder i matematikkalendern.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-vi dokumenterar i dokument 1,2,3 och synliggör i Unikum för föräldrar och barn.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: