Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Vatten och luft

Skapad 2020-12-04 08:23 i Östra Karups skola Båstad
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

Innehåll

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta  vilka atomer en  vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former, fast, flytande och gas
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta  vilka atomer  luft är

Arbetssätt

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba  med arbetsuppgifter
 • se filmklipp
 • använda Bingel

 

Uppgifter

 • Prov om luft och vatten

 • Filmer

 • Prov om luft och vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten och luft

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
Träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets kretslopp Vattnets kemiska sammansättning Vattnets olika faser
Du kan förklara att vatten består av syre och väte. Kunna vattnets olika former, fast (is), flytande (vatten) gas (ånga) Enkelt kunna redogöra för vattnets kretslopp. Kunna att nederbörd (regn, snö, hagel) är vatten som avdunstat.
Du kan förklara att vatten består av syre och väte. Veta kemisk beteckning H2O Kunna vattnets olika former, fast (is), flytande (vatten) gas (ånga) och använda begreppen. Du redogör för vattnets kretslopp och använder en del begrepp.
Du kan förklara att vatten består av syre och väte. Veta kemisk beteckning H2O. Kunna vattnets olika former, fast (is), flytande (vatten) gas (ånga) och använda begreppen. Kunna förklara vad som påverkar fasövergången (temperatur) Du redogör för vattnets kretslopp och använder rätt begrepp.
Vattenrening
Du vet att vatten vi använt renas i reningsverk. Du vet skillnad på saltvatten och sötvatten.
Du kan förklara att vatten renas i reningsverk och hur det kommer tillbaka till kranen som dricksvatten. Du vet skillnad på saltvatten och sötvatten.
Du kan förklara att vatten renas i reningsverk och hur det sedan kommer tillbaka till kranen som dricksvatten. Du använder ord och begrepp på rätt sätt. Du vet skillnad på saltvatten och sötvatten.
Luften
Du kan förklara att luft består molekyler som innehåller bl.a. syre och kväve. Kunna att luft är en gas. Du kan ge exempel på hur vi kan se att luft tar plats (ballong, luftmotstånd)
Du kan förklara att luft består molekyler som innehåller bl.a. syre och kväve. Kunna att luft består av koldioxid (CO2). Kunna att människor och djur andas ut CO2 samt att fordon släpper ut CO2. Kunna att luft är en gas. Kunna ge exempel på hur vi kan se att luft tar plats (ballong, luftmotstånd)
Du kan förklara att luft består molekyler som innehåller bl.a. syre och kväve. Kunna att luft består av koldioxid (CO2). Kunna att människor och djur andas ut CO2. Kunna att CO2 kommer från förbränning av olja, ved, kol (avgaser) Kunna att luft är en gas. Kunna ge flera exempel på hur vi kan se att luft tar plats (ballong, luftmotstånd)
Undersökningar
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning och material på rätt sätt. Du vet vad som menas med konstant eller variabel.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning och material på rätt sätt. Du vet vad som menas med konstant och variabel.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. Du använder utrustning och material på rätt sätt. Du vet vad som menas med konstant och variabel och kan förklara varför det är viktigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: