Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik

Skapad 2020-12-04 08:41 i Lagmansskolan Mjölby
Kunskap om vad som kännetecknar lyrik. Exempel på olika typer av lyrik. Tips på hur man kan ta sig an lyrik.
Grundskola 9 Svenska
Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr). Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

Innehåll

 

Tidsperiod: v 50-51

Så här kommer vi att arbeta:

 • Allmänt resonemang: Vad är lyrik?
 • Läsning om och av lyrik.
 • Faktafilm om lyrik och vissa lyriker.
 • Lyssnande på tonsatt lyrik, alltså låtar.

En del av materialet finns även i Google Classroom.

Kunskapskrav och bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: