Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I dialog med staden - Utforska återvinningsstationen

Skapad 2020-12-04 08:39 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Från sopsortering i våra sopkärl inomhus till att återvinna soporna på vår återvinningsstation utomhus på förskolan. Hur fungerar en återvinningsstation?

Innehåll

 

Mål:


Globalt mål för hållbar utveckling: 

Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12)

Barnkonventionsmål:

Artikel 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Artikel 24. Varje barn har rätt till rent vatten.

Delmål:
Erbjuda barnen möjlighet att få återvinna soporna från våra sopkärl på vår återvinningsstation, var slänger man de olika soporna och hur ser man på soptunnorna var soporna ska slängas? 


Bakgrund och Syfte:

 

Syftet med denna planerade undervisning är att utforska förskolans återvinningsstation tillsammans med barnen och erbjuda barnen att få återvinna själva på ett konkret sätt.

 

Barnen har tidigare fått sopsortera på förskolans gård samt inomhus i de olika sopkärlen. Nu vill vi erbjuda barnen att få återvinna skräpet som de plockat och sorterat för att vidare kunna utveckla en förståelse för vad som händer med skräpet när det återvinns samt rikta uppmärksamheten mot ett miljömässigt hållbart samhälle.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Vad ska vi göra?
Utforska återvinningsstation tillsammans med barnen och låta barnen återvinna själva från sopkärlen. 

Hur ska vi göra?

Vi väljer att återvinna två material från våra sopkärl (plast och metall), material som barnen är välbekanta med. Barnen får utforska soptunnorna och se om de hittar materialet som överensstämmer det material som ligger i sopkärlen. 

När, var, vem, varför?
Aktiviteten kommer att genomföras på förskolans återvinningsstation, alla barn i både Jupiter 1 & 2 kommer erbjudas möjlighet att utforska återvinningsstationen i mindre grupper tillsammans med två pedagoger. Aktiviteten kommer genomföras under tisdagar och onsdagar några veckor framöver så att alla barnen får möjligheten att dela i aktiviteterna.

 

Dokumentation

Vi har valt att dokumentera denna aktivitet genom filminspelning med hjälp av en iPad, detta för att kunna reflektera tillsammans med barnen efteråt. Men pedagogerna väljer även att använda sig av filminspelning för att se vad som fångade barnen intresse och för attkunna utveckla nya lärandesituationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: