Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - Identitet

Skapad 2020-12-04 08:44 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Vi har valt att utgå från vår identitet i samband med barnens närmiljö.

Innehåll

Mål

 • Vi vill  skapa möjligheter för barnen att utveckla självkännedom som trygghet och självförtroende

  Vi vill ge barnen ökad kunskap om social kompetens 

Syfte

 • Detta är ett viktigt område för att lära barnen hur man kan lösa konflikter och bemöta varandra i syftet till att bli goda medmänniskor. 

Metod 

 • Pedagogerna ska vara goda förebilder i sitt bemötande både till barn och vuxna.
 • Hjälpa barnen i konflikthantering genom att visa respekt och försöka förstå andras perspektiv.


 • Se varandra som tillgångar 
 • Detta ska genomsyra förskolans utbildning 
 • Vi dokumenterar med hjälp av foto, filmer, observationer och samtal.   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: