Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text- energikälla år 5

Skapad 2020-12-04 08:45 i Tanneforsskolan Linköping
Introduktion till argumenterande text i år 4.
Grundskola 5 Svenska
Visst vill du kunna övertyga andra om att det du tycker är det rätta? Du ska få öva på att framföra din åsikt och utveckla dina argument.

Innehåll

Mål för arbetsområde

 •         Få kunskap om hur en argumenterande text är uppbyggd.
 •         Förstå orden: åsikt, argument, synonymer.
 •         Vilka språkliga knep som används, t.ex upprepningar, retoriska frågor, överdrifter, grupper om tre.
 •         Använda ord som väcker känslor - känsloladdat språk.
 •        Använda sambandsord när du skriver, t.ex  eftersom, därför att, tack vare att, på grund av att, för att.
 •         Använda olika beskrivande verb( inte bara ordet tycker…).
 •   Tänka på skrivregler ( skiljetecken, stor bokstav, kommatecken vid uppräkning).

Arbetssätt

I arbetsområdet kommer vi att gå igenom hur en argumenterande text är uppbyggd och sedan skriva egna argumenterande texter. Vi kommer också att prata om språkliga knep, variera verb och använda synonymer, kommatecken m.m. Ni kommer att få gå igenom texten med hjälp av checklista samt jämföra med lärandematris. 

Bedömning

Du kommer att få skriva en text där du argumenterar om en energikälla och då ta hjälp av dina anteckningar( tabellen).

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumenterande text år 5

Uppbyggnad
 • Sv  E 6
Skriver en rubrik ,bakgrund eller sammanfattning och argumenten.
Skriver en rubrik, bakgrund och sammanfattning och där emellan argumenten.
Uppbyggnad
 • Sv  E 6
Skriver en åsikt och minst två argument.
Skriver en åsikt och minst två argument och berättar fakta till något.
Skriver en åsikt och minst tre argument och berättar fakta till alla.
Språkliga drag
 • Sv  E 6
Skriver med ett språkligt drag.(Se lista.)
Skriver med minst två språkliga drag.
Skriver minst tre språkliga drag.
Ordval
 • Sv  E 6
Skriver några sambandsord(ex. för(att), eftersom)
Skriver många sambandsord.
Verbform
 • Sv  E 6
Skriver samma beskrivande verb(ex.tycker).
Skriver olika beskrivande verb.
Skiljetecken
 • Sv  E 6
Sätter ut några punkter på rätt ställe.
Sätter ut de flesta punkter på rätt ställe och något mer skiljetecken.
Sätter ut punkter på rätt ställe men också övriga skiljetecken.
Stor bokstav
 • Sv  E 6
Skriver ibland stor bokstav i början på meningar.
Jag skriver nästan alltid stor bokstav i början på meningar.
Styckesindelning
 • Sv  E 6
Delar in i något stycke.
Delar in i många stycken.
Stavning
 • Sv  E 6
Stavar några ord rätt.
Stavar de flesta ord rätt.
Stavar nästan alla ord rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: