Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost och hälsa

Skapad 2020-12-04 08:57 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Varje månad jobbar vi med månadens grönsak. vi väcker barnens nyfikenhet genom att smaka, experimentera med det grönsaker, frukt och bär vi haft.

Innehåll

Bakrund och Syfte:
Vi har haft månadens grönsak framme på ett bord i ett utav rummen för att belysa vilken grönska det är just för den specifika månaden. Barnen har visat ett stort intresse genom att gå fram och smaka, känna och lukta. Vi har tagit till oss barnens intresse och haft undervisningstillfälle där vi undersökt de olika  grönsakerna.

Hälsa och välbefinnande samt hållbar utveckling är ett av fokus området i läroplanen. Vi lyssnar in barnens kroppsspråk och intresse. 

Mål:

Vi jobbar med att stärka måltidens betydelse och använda måltidspedagogiken  som pedagogiskt verktyg i verksamheten. Grunderna till goda matvanor som läggs i förskolan har barnen med sig under skoltid och vuxenlivet. 

Vad:
Vi experimenterar med sapere metoden(se,känna,lukta och smaka

Hur: 
Vi undersöker månadens grönsaker tillsammans med barnen

När:
På förmiddagarna i de rummen som behövs för aktiviteten. 

vem:
i olika konstellationer, dels med alla barnen i barngruppen och dels i uppdelade grupper med färre barn. I undervisningen medverkar förskollärare och barnskötare. 

Var:
I det röda rummet, det gröna rummet samt i det blå rummet. 

Dokumentation:
Vi använder oss utav sapere metoden

Vi dokumenterar genom att ta bilder och filmar

Experimenterar med de olika grönsakerna 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: