Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext djur

Skapad 2020-12-04 09:24 i Spängerskolan Kristianstad
Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, hur man delar in texten i olika stycken, hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Ni ska även få skriva faktatexter tillsammans och enskilt.
Grundskola 4 Svenska
Du ska få lära dig om texttypen beskrivande text - faktatext.

Innehåll

Du ska få träna på att:

- läsa olika faktatexter

- känna igen hur en faktatext ser ut

- dela in text i stycken eller underrubriker 

- söka efter fakta

- skriva stödord i stödstruktur 

- skriva egen faktatext om ett djur.

- använda skrivregler med punkt, stor bokstav och att skriva hela meningar

-ge och ta emot feedback (respons)

Begrepp:

fakta, beskrivande text, stödstruktur, stödord, information, klassificering, föda, livsmiljö, fiende,

rubrik, underrubrik, stycke, feedback/respons, källkritik, källhänvisning

Bedömning: 

Skriva en faktatext om ett djur. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext åk 4

Matris inom beskrivande texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
Söka och sammanställa information i källor
 • Sv  E 6
Behöver hjälp med att söka information och skriva ner stödord
Kan med lite hjälp söka information i någon källa och skriva ner lite stödord
Kan själv söka information i 2 eller fler källor och skriva ner några viktiga stödord
Jag
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Behöver hjälp med att skriva en fungerade faktatext.
Kan själv skriva en enkel faktatext. Jag använder egna formuleringar i mina meningar ibland. Jag har någon struktur i min text.
Kan själv skriva en utvecklad faktatext. Jag använder egna formuleringar i mina meningar ofta och har en tydlig struktur i min text med stycken/underrubriker
Jag
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Behöver träna mer på att sätta ut punkt och stor bokstav. Behöver hjälp med att skriva korrekta meningar.
Är ganska säker på att sätta ut punkt och stor bokstav. Skriver hela, men rätt korta meningar.
Är säker på att sätta ut punkt och stor bokstav. Skriver hela och varierade meningar och använder sambandsord för att binda samman meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: