Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tolka bild

Skapad 2020-12-04 09:09 i Jernvallsskolan Sandviken
Grundskola 6 Svenska
Vad ser ni i bilden? Använd bilden och skriv fortsättningar på meningarna. Lämna in i Unikum.

Innehåll

Sätt ord på det du ser i bilden:

 

Jag ser…

Jag ser färgen…

Bilden föreställer…

Jag ser en/ett…

Jag ser dessa detaljer…

Sätt ord på det du inte ser:

 

Jag ser inte…

Det finns inget…

Om jag hade funnits i bilden hade jag varit detta…

Sätt ord på det du tror omger det som bilden visar:

 

Jag tänker mig att…

Jag tror att den som målat bilden sitter…

Jag ser att årstiden är denna för att…

Andra ledtrådar jag får är att…

Jag har varit på en liknande plats…

Relationen mellan personerna på bilden är…

Sätt ord på känslor:

 

Jag tror personerna är glada/arga/besvikna för att…

Hur ser du ut när du känner likadant?

Vilken känsla ger bilden dig?

Sakerna i bilden ger de samma eller olika känslor?

Om jag hade funnits i bilden hade jag varit…

Sätt ord på författarens budskap:

 

Jag tror författaren har påverkats av…

Jag tror författaren vill få oss att…

Jag tror författaren har inspirerats av…

 

 

Uppgifter

 • Tolka bilden

 • Uppgift: Tolka bilden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: