Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk-Högläsning

Skapad 2020-12-04 09:18 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Vi ska väcka nyfikenhet till böcker genom högläsning. Vi har gjort en mysig läshörna där vi kan krypa in och sätta oss tillsammans med barnen och att barnen kan sätta sig där själv och bläddra i böckerna.

Innehåll

Bakgrund och syfte:
Barnen har börjat visa intresse för böcker och vi vill öka barnens ordförråd genom högläsning. För att skapa en lugn och harmonisk lässtund tillsammans med barnen har vi gjort en mysig läshörna med kuddar och filtar. 

Mål:
Barnen ska få utveckla en nyfikenhet för sagor, berättelser och böcker samt finna glädje och ro i att lyssna på högläsning.
"Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra sagor" Lpfö 18

Barnkonventionsmål:
Artikel 12, varje barn har rätt till att uttrycka sin mening, utifrån barnets ålder och mognad

Aktivitet och metod

Varför:
Vi vill ge barnen en grund till att utveckla sitt språk och intresse för högläsning.

Vad:
Vi ska läsa och bläddra i böckerna för att få en förståelse för hur en bok ser ut och hur vi använder en bok

Hur:
Ge barn både enskilt och i par en planerad undervisning där vi valt ut en bok som vi börjar läsa för hela gruppen. Kunna sitta i lugn och ro med något barn och läsa/bläddra i en bok. För att sedan kunna få in högläsning i hela barngruppen. 

Vem:
I olika konstellationer, några barn åt gången i början, men succesivt öka till hela, halva barngruppen. 

När:
Undervisningstillfällena som är planerade kommer att ske under förmiddagen, men även spontana tillfällen under hela dagen. 

Var:
I vår läshörna i de gröna rummet. Men även spontana tillfällen i våra andra miljöer. 

Dokumentation: 
Vi dokumenterar när vi sitter i vår läshörna så barnen får lite dokumentationer på vad vi gör 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: