Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och skapande

Skapad 2020-12-04 09:20 i Mosippans förskola Östersund
Förskola
Vi på Fjärilen vill att alla barn ska respektera och känna samhörighet med varandra oavsett bakgrund och kultur. Vi är lika men ändå olika.

Innehåll

 

Syfte

Vårt syfte är att:

 • Barnen ska respektera och känna samhörighet med varandra oavsett bakgrund och kultur. 

  Utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet samt känna lust och utveckla sin skapande förmåga

   

Aktiviteter

 • Vi lär oss att säga hej på de olika språken.

 • Vi tittar på olika människor i världen för att barnen ska se likheter och olikheter hos alla människor. Vi klipper ut människor från olika delar av världen och med olika funktionshinder. Dessa klistrar vi upp på ett stort papper och samtalar om olikheter och likheter.

 • Vi lyssnar på musik från olika delar av världen och dansar.

 • Vi erbjuder olika material att skapa med tex färger, olika papper, lera och naturmaterial mm

  Att på ett lekfullt sätt erbjuda olika sätt att skapa i olika material utifrån sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel samt att få med de barn som som ännu inte visar så stort intresse för skapande.

   

  Dokumentation, reflektion och vidare planering

Med hjälp av dokumentation ser vi tillsammans med barnen hur lärandeprocessen utvecklas och var barnens intresse hamnar.

Pedagogernas och barnens reflektioner för vidare planering.

De aktiviteter vi gör kopplat till kultur och skapande dokumenterar vi i lärloggar i unikum. Vi sätter även upp bilder på aktiviteterna i hallen så att barnen själva kan se och samtala om vad de upplevt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: