Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt ht 20

Skapad 2020-12-04 09:53 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Detta arbetsområde handlar om lagar och regler, det svenska rättssystemet samt gången från brott till straff.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Tänk om alla skulle göra precis det som föll dem in. Föreställ dig att leva i ett samhälle utan regler. Skulle det gå att leva i ett sådant samhälle? En del regler finns som tysta överenskommelser, andra nedskrivna i regelböcker och ytterligare andra i Svensk Författningssamling. Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med normer, lagar, brott, påföljder och rättssäkerhet. Vi kommer undersöka ungdomsbrottslighet och diskutera vad det är som gör att ungdomar begår brott samt hur det kan förhindras.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Normer och lagar
 • Olika brott
 • Orsaker till och följder av brottslighet
 • När man blir straffmyndig och vad det innebär
 • Från brott till påföljd
 • Domstolarna
 • Hur en rättegång går till
 • Olika påföljder och kriminalvården
 •  Rättigheter och skyldigheter i en rättsstat
 •  Vad rättssäkerhet innebär - hur vi påverkas av rättssäkerhet samt hur man påverkas av avsaknad av rättssäkerhet.
 • Ungdomar och brott
 • Olika fall

 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du att:

Bedömning:

Som underlag för bedömning av detta arbetsområde ligger följande: 

 • läxförhör om begrepp.
 • muntliga och skriftliga övningar under lektionstid.
 • Skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: