Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-12-04 10:04 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi skriver reportage där eleverna beskriver sin praoplats som de tillbringade en vecka vid tidigare i höstas. Syftet är att eleverna ska få fördjupa sig i denna genren.

Innehåll

Vi har förberett oss genom att läsa olika reportage tillsammans och enskilt, diskutera och svara på frågor om reportage i grupper och gått igenom genretypiska drag. 

Vi skriver reportage utifrån elevens insyn och kunskap om sin tidigare praoplats. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Reportage

Behöver förbättras
E
C
A
Koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage.
Texten fungerar väl som ett reportage.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer.
Utvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex av personer och miljöer.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t ex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervju och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervju och genom att resonera nyanserat.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervju.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervju.
Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckesindelad.
Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckesindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage t.ex. med lekfulla sätt beskriva och uttrycka det du ser och upplever.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: