Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2020-12-04 10:04 i Hindås skola Härryda
Grundskola 5 Matematik
Vad innebär "en hel"? Vad är ett decimaltal? Hur storleksordnar man decimaltal? Hur adderar och subtraherar man decimaltal?

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 3 utvecklar du förmågan att:

 • veta vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar. 
 • Praktiska övningar enskilt och i grupp.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5A kap3 Decimaltal

Du kan:

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Vad decimaltal och " en hel innebär"
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter,
Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Storleksordna decimaltal.
Addera & subtrahera enkla decimaltal.
Använda dig av och förstår matteorden: En hel , decimaltal, decimaltecken, tiondel och hundradel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: