Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk VÄ

Skapad 2020-12-04 10:56 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Språk

Innehåll

Mål: Genom sagan Alla får åka med utmanas barnens språk och skriftutveckling .

 

Syfte: utveckla det vidgade språk begreppet vilket innebär att använda oss av alla våra sinnen i språkandet.

 

Metod: Sagor, sagolådor, högläsning , erbjuda olika estetiska uttrycksformer.

Barnkonventionen: Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och bli hörd.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: