Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VÄ

Skapad 2020-12-04 11:05 i Västerbo förskola Eslöv
Förskola
Matematik

Innehåll

Mål:  
Ge barnen en förståelse för analog programmering, algoritmer, mönster, hållfasta konstruktioner, pussel, spelregler samt olika matematiska begrepp.

Syfte: 

Skapa matematiska barn som kan se logiken genom ett matematiskt tänk. 

Metod: 

Erbjuda olika material som ger barnen möjlighet att utforska och resonera kringolika matematiska problemställningar

 

Barnkonventionen artikel 28

Varje barn har rätt till utbildning.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: