Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Matematik Bråk och procent 7B ht20

Skapad 2020-12-04 12:06 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Bråk och procent

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • tal i bråkform
 • jämföra bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addition och subtraktion av bråk
 • multiplikation av bråk
 • andelen i procentform
 • beräkna andelen vid förändring
 • beräkna delen med huvudräkning
 • beräkna delen
 • beräkna det hela, 100%

Aktuella begrepp:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent
 • procentform
 • decimalform
 • andel
 • delen
 • det hela

Planering

Bråk och procent

 

Vecka

Dag

Genomgångar/avsnitt/innehåll

Sidor i boken

49

Måndag

Uppstart: Bråk och procent

Genomgång: Tal i bråkform

Sid. 120-125

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

Jämföra bråk

Sid. 126-128

50

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Förlänga och förkorta bråk

Sid. 129-132

 

Fredag

-”-

 

51

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

Addition och subtraktion av bråk

Sid. 133-136

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

 

 

2

Måndag

Liten repetition

 

 

Tisdag

Multiplikation av bråk

Sid. 137-140

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

-”-

 

3

Måndag

Andelen i procentform

Sid. 142-145

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Beräkna andelen vid förändring

Sid. 146-147

 

Fredag

Beräkna delen med huvudräkning

Sid. 148-149

4

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

Beräkna delen

Sid. 150-153

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

Beräkna det hela, 100%

Sid. 154-155

5

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

Begreppstest och kapiteltest

Sid. 158-159

 

Onsdag

Egen fördjupning

Basläger, Blandade uppgifter, repetera avsnitt

Övningsblad med facit (classroom)

 

 

Fredag

-”-

 

6

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

PROV

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 7

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: