Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern år 3

Skapad 2020-12-04 14:19 i Näsvikens skola Hudiksvall
Vi följer Pojken och Tigern på deras resa genom Sverige.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
I detta arbetsområde kommer du att få läsa om Pojken och Tigern som gör en resa genom Sverige. Vi kommer att läsa, skriva samt arbeta med geografiska begrepp.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Pojken och Tigern.

Åk. 3

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer att utveckla din förmåga att:

-läsa högt och tyst.

-förstå texters innehåll (till viss del med hjälp av "Läsfixarna")

-skriva texter där du varierar ditt språk.

-bearbeta dina texter.

-använda skriv- och stavningsregler.

-skriva med en tydlig handstil.

-presentera dina texter.

-använda kartan.

-göra jämförelser mellan Sveriges olika landskap.

-framställa olika typer av bilder.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi kommer att:

-läsa högt och tyst.

-gå igenom Sveriges karta och prata om geografiska begrepp.

-samtala och lära oss fakta om Sveriges landskap.

-arbeta med grammatik så som adjektiv, substantiv och verb.

-träna på att använda ordlistan för att lära oss att stava ord, utöka ordförrådet samt lära oss vad ord betyder.

-träna på stavning och grammatiska regler (t ex skiljetecken).

-träna på att skriva texter. 

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-formulera dig i tal och skrift. 

-läsa med flyt och betoning.

-förstå de olika texternas innehåll.

-använda kartan.

-göra olika jämförelser tex.  jämföra dagens samhälle med hur det såg ut förr.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: