👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt 7E

Skapad 2020-12-04 15:03 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
I alla samhällen vill människor leva ett tryggt och ordnat liv. Detta förutsätter bl.a. att människor inser att man som samhällsmedborgare har både rättigheter och skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter finns i rättsstater reglerade i lagar och förordningar. För att säkerställa att människor kan leva i trygghet utan rädsla för att t.ex. bli bestulna eller skadade av någon annan, har alla demokratiska samhällen ett fungerande rättssystem, polis och domstolar. Kunskap om och förståelse av det svenska rättssystemet är därför av största vikt för att kunna fungera som en god och ansvarsfull samhällsmedborgare. För att kunna förebygga brott är det också viktigt att kunna förklara och förstå orsaker till att människor begår brott.

Innehåll

Källor:

Texter, SO-rummet, det finns tillhörande frågor längst ner i texten. 

1. Lag och rätt

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt

 

2. Regler och lagar

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/regler-och-lagar

3. Rättssystemet och domstolarna

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/rattssystemet-och-domstolarna

4. Rättegång- från brott till straff

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/rattegang-fran-brott-till-straff

 

5. Brottslighet och kriminalvård.

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/brottslighet-och-kriminalvard

 

 

Statistik: Brå, Brottsförebyggande rådet:  https://www.bra.se/

 

Film: 

En rättegång: "Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

https://youtu.be/8r8XuX9ebPs

Lilla aktuellt: en rättegång

https://youtu.be/vnA2zeSpTPI

 

Inspelade genomgångar: 

Grundläggande om lag och rätt: 

https://youtu.be/FJM0QEAYGUY

https://youtu.be/MMqSwgKm8tU

 

Varför lagar:

https://youtu.be/QvVOlzP0vfE

Rättegång:

https://youtu.be/TCjTnSeP7yg

 

Svt play: 

Veckans brott, "Brott i skolan"

https://www.svtplay.se/video/28548682/veckans-brott/veckans-brott-brottsplats-skolan

 

Prov: Fredag 

 

Det här ska du ha koll på till provet på fredag: 

 

(Svar finns i text 2 " Regler och lagar", so-rummet)

1. Vad är regler/oskrivna regler och lagar och varför finns dessa?

2. Vem stiftar Sveriges lagar? Hur blir en lag till? 

3. Vilka är Sveriges grundlagar (lite kort sammanfatta dess innehåll) och varför finns dessa?

 

(Svar finns i text 3 "Rättssystemet och domstolarna" so-rummet)

4. Vad menas med rättsstat och rättssäkerhet? Vilka/vad behövs i en rättsstat (t.ex polis, domstol)

5. Vad innebär offentlig rätt och civirätt?

6. Vad menas med straffrätt?

7. Vilka fyra olika brottskategorier finns i brottsbalken? 

 

(Svar finns i text 4 "Rättegång- från brott till straff", so-rummet)

8. Vad menas med påföljd och vilka påföljder finns i Sverige?

9. Vilka är de tre allmänna domstolarna?

10. Rättegångsprocessen: Kunna i stora drag redogöra för hur förloppet ser ut från brott till straff. Ha koll på de olika rollerna och dess uppgifter (t.ex åklagare, domare, målsägande.)

 

(Svar finns i text 5 " Brottslighet och kriminalvård", so-rummet)

11. Varför begår vissa människor brott (Olika teorier i stora drag)

12. Vad har kriminalvården för uppgifter?

13. Vad menas med synlig och dold brottslighet? Vad kan den dolda brottsligheten bero på?

14. Konsekvenser av brott (Hur tex, brottsoffer, samhället påverkas av brott)

 

(Detta går jag igenom men kommer inte med på provet)

15. Brottsförebyggande arbete. Hur kan man förebygga brott?

16. Statistik över olika brott i Sverige.

 

 

 

Begreppsschema: 

 

Begreppsschema “Lag och rätt” 

 

Rättsväsende 

De myndigheter som ansvarar för rättssäkerheten, I första hand domstolar men även polis, åklagare och kriminalvård.  

Rättssäkerhet 

Betyder att ett land har lagar som skyddar människor mot orättvis behandling. 

Lag 

För att samhället ska fungera 

LagbokenSveriges Rikes Lag 

En bok där alla våra lagar finns.  

Stiftar lagar  

Skapa eller göra en ny lag 

Rättegång 

När en domstol avgör om en person är skyldig eller inte till ett brott. 

Påföljd 

Straff av ett brott 

Domstol 

Har till uppgift att döma om en brottsling är skyldig eller inte. De finns tre olika instanser/typer av domstolar I Sverige: Tingsrätten, Svea Hovrätt och Högsta domstolen. 

Skadegörelse 

Är när man förstör något med flit. 

Rån 

Är när någon bryter sig in hos någon och försöker ta saker. 

Inbrott 

Är när man bryter sig in hos någon och försöker ta saker. 

Mened 

Ljuger i en rättegång 

Häleri  

Köper eller säljer stulna saker. 

Urkundsförfalskning 

Använder falskt ID/legitimation 

Våldsamt motstånd  

Kämpar emot eller gör motstånd mot polis 

Förfalskning 

Gör falska pengar, ID 

Utpressning 

Tvingar någon att göra något mot sin vilja  

Kidnappning 

Rövar bort en människa med våld och pressar t. ex den/anhörig  pengar. 

Vittne 

En person som sett och berättar det vid förhör eller rättegång 

Straffmyndig  

Det blir du den dagen du fyller 15 år kan du  straff för de brott du begår. 

Ed 

Löfte om att tala sanning I en domstol. 

Signalement 

Noggrann beskrivning av hur någon ser ut. 

Advokat 

En juridisk utbildad person som bland annat kan fungera som rådgivare åt någon som står åtalad för ett brott kallas hen för försvarsadvokat eller offentlig försvarare. 

Anhålla 

När en åklagare beslutar att en person som har gripits av polisen ska hållas kvar I häktetHögst tre dagar. Under den tiden kan polisen fortsätta att utreda brottet 

Balkar 

Kallas de olika huvudavdelningarna i lagboken. I balkarna finns lagar med samma inriktning, t. ex. Brottsbalken(vilka olika handlingar är brott och vad ger de för straff).  

Bevis 

Är fakta av olika slag som kan bevisa att något har hänt. T. ex fingeravtryckvittnesuppgifter 

Brottmål 

Är rättegångsmål där domstolen prövar om ett brott har begåtts. 

Böter 

Är en påföljd som betyder att den dömda ska betala en summa till polisen 

Civil olydnad 

Kallas det när en person medvetet bryter mot lagen för att förändra något i samhället 

Domare 

Är den person som leder arbetet I domstolen med att lösa tvister och döma I olika frågor. 

Förtal 

Är att ljuga och tala illa om människor för att nedvärdera dem. Det kan vara brottsligt 

Förundersökning 

En undersökning som polis eller åklagare gör för att  reda  om ett brott har begåtts och vem eller vilka som kan misstänkas 

Grundlagar  

Är de viktigaste lagarna I Sverige som beskriver hur landet ska styras och hur demokratin ska fungera. 

Hatbrott 

Ett brott som grundar sig I hat eller fördomar mot människor p. ga. deras hudfärgnationellt eller etniskt ursprung, religion, sexuell läggning o.sv.  

Hets mot folkgrupp 

Kallas uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp och som anspelar  hudfärgnationellt eller etniskt ursprung, religion/tro eller sexuell läggning. 

Husrannsakan 

Är en undersökning  polisen gör för att leta efter bevis. 

Huvudförhandling 

Kallas rättegången I en domstol. 

Häkte 

Är en lokal där en misstänkt sitter frihetsberövadHäktet finns I anslutning till polishus. 

Frihetsberövad 

Att förhindra en person från att lämna ett område 

Häkta/häktning 

Den som misstänks för brott får sitta kvar I häktet under tiden som förundersökningen pågår 

Högsta domstolen 

Högsta instansenHögsta nivån) av Sveriges domstolar. Den tar bara upp fall som är speciellt viktiga när det gäller hur våra lagar ska tolkas 

Tingsrätt 

Den första instansen (nivån) av våra domstolar. Den som är missnöjd med en dom kan överklaga domen till hovrätten 

Hovrätt 

Den instansen av sveriges domostolar som är mellan tingsrätten och högsta domstolen 

Målsägarbiträde 

Den som inför och under en rättegång hjälper den som påstås har utsatts för ett brott. 

Målsägare 

Kallas den eller de personer som påstås har utsatts för ett brott 

Norm  

Oskriven regel. Hur man förväntas handla I olika situationer 

Notarie 

Den person som under en rättegång sitter och skriver ner allt som sägs. 

Nämndemän 

Kallas de personer som inte läst juridik och sitter med och dömer I olika domstolar. 

Organiserad brottslighet 

Kännetecknas av att den är väl struktureradatt många personer är inblandade och att brottsligheten är satt I system för att tjäna  mycket pengar som möjligtBrottsligheten rör sig ofta om narkotika, prostitution och vapenförsäljning. 

Rättsstat 

Betyder bland annat att det ska finnas lagar som förhindrar att människor behandlas olika I domstolar och att staten inte kan missbruka sin makt. Motsats till polisstat.  

Skadestånd 

Är det belopp som en skyldig ska betala för de skador som brottet orsakat. 

Skyddstillsyn 

Är en påföljd som någon kan dömas till istället för fängelsePersonen får en övervakare som ska se till att den dömde sköter sig. 

Slutanförande  

Är åklagarens och advokaternas sammanfattning av en rättegång. I slutanförandet berätter de vad de anser ska hända med den åtalade. 

Tilltalad 

Kallas den person som under en rättegång står åtalad för ett brott. 

Villkorlig dom  

Innebär att den dömde får en prövotid  två år ska hen vara skötsam och inte begå nya brott. 

Åklagare 

Är en juridiskt utbildad person som är anställd av staten och ska föra statens talan mot den som är misstänkt för brottÅklagaren bestämmer om man ska väcka åtal för ett brott eller inte 

Åtal 

Innebär att den som misstänks för ett brott ska ställas inför rätta I en domstol. 

Överklaga 

Innebär att klaga  något och begära att ett beslut prövas  nytt. I Sverige kan man till exempel överklaga en dom I en domstol 

Polisstat 

Är ett land där polis upprätthåller ordningen utan att människors rättssäkerhet garanteras.  Motsatsen till rättsstat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Samhällsstrukturer Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka strukturer i samhället Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.