👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Barns inflytande Vallsta förskola

Skapad 2020-12-04 15:12 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildninen, Lpfö

Innehåll

Nuläge

Hösten har gått åt till att utforma miljöerna på vår nya förskola utefter barnens intressen och behov.

Utifrån barnens ålder ger vi dem möjlighet att välja själva när det ges möjlighet. 

Mål

När barnen slutar förskolan ska de ha utvecklats till självständiga barn som vågar stå för sina åsikter och tar hänsyn till andras.

Syfte

Vi vill stärka barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i gruppen.

Genomförande

Vi är närvarande pedagoger som deltar i barnens aktiviteter för att stötta, hjälpa, ge ansvar och utmana.

Vi presenterar olika aktiviteter där barnen själva väljer.

Vi tillvaratar barnens olika intressen.

Alla barn deltar på olika nivå genom hela förskletiden.

Dokumentation under lärprocessen

All personal ansvarar för att dokumentera i Unikum.

Ansvar

Pedagogerna på respektive avdelning.

Uppföljning

På utvecklingsdagarna varje termin

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18