Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräckis GrS

Skapad 2020-12-04 15:52 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola F – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att ha en snabb introduktion till satslära (de viktigaste satsdelarna subjekt, predikat och objekten samt huvudsats/bisats) och visa vad vi lärt oss i form av en skräckhistoria.

Innehåll

Du kommer att få lära dig om 

- predikat,

- subjekt, 

- objekt, 

- huvudsats och bisats, och 

- genren berättelse 

 

Du kommer visa din kunskaper genom att skriva en skräckberättelse som redovisas både skriftligt och muntligt. Den muntliga delen är en inspelad berättelse där du sätter samman bild och text - liknande den vi lyssnade på i samband med ingångsbiljetten. 

Matriser

Sva
Grundsärskolan - skriva

På väg mot E
E
C
A
Anpassa språket
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Skriva
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval,tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Stavningsregler
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Verktyg för skrivande
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Sva
Grundsärskola - muntlig presentation

På väg mot E
E
C
A
Anpassa språket
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.
Muntliga presentationer
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Digitala verktyg
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: