Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde sång

Skapad 2012-02-06 11:33 i 0 Ellagårdsskolan Täby
Vi sjunger olika typer av låtar och sånger. Svenska sånger och lättare engelska låtar.
Grundskola 1 – 3 Musik

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde:sång

Tidsperiod:2020/2021

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

(Till läraren: konkretisering av målen inom det aktuella arbetsområdet)

 • din förmåga att delta i enstämmig och flerstämmig sång
 • din förmåga att samspela och samverka med andra i sången
 • din förmåga att sjunga en sång med tajming och i rätt tonalitet
 • din förmåga att ta emot instruktioner i syfte att utveckla din röst och röst teknik

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi arbetar med röst träning och utveckling av rösten. Vi sjunger olika typer av låtar från olika genre och från olika tidsepoker.

Vi sjunger både kanon och flerstämmiga sånger.

Bedömningar

(Till läraren: Hämta text från Läroplanens första del, 2.7 samt kursplanens kunskapskrav och bedömning genom att klicka på Koppla nedan. Nedan kan du även koppla en bedömningsmatris till denna LPP. Klicka på knappen Kopiera matris.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik år 1-3 läsår 2011/2012

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Att sjunga.
Du deltar i gemensam sång.
Du härmar melodislingor som läraren förevisar.
Samspel och interaktion med andra i musicerandet.
Du deltar i gemensamt musicerande med sång, spel och andra gestaltningsformer.
Du anpassar dig när du musicerar tillsammans med andra så att gruppens gemensamma prestation höjs.
Du hör skillnad på några grundläggande musikstilar.
Du beskriver karaktärsdrag hos några olika musikstilar
Du spelar, sjunger och hör skillnad på ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
I ditt musicerande gestaltar du och använder begreppen ’starkt – svagt’, ’långsamt – snabbt’ och ’högt – lågt’.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: