Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder 3: färger

Skapad 2020-12-04 16:32 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 4 – 5 Bild
I steg 3 under hösten kommer vi att repetera och lära oss mer om färger. Färgerna utgår från primärfärgerna som vi använder för att blanda till sekundärfärger. Och med en primärfärg och en sekundärfärg kan ytterligare en färg skapas tetriärfärg. Ju mer vi kan om de här tre delarna desto mer kan vi medvetet göra olika val i vårt bildarbete.

Innehåll

Vad?

Du ska veta/kunna:

 • vilka primärfärgerna är,
 • vilka sekundärfärgerna är och hur man får en sekundärfärg,
 • vad tetriärfärger är och hur du blandar till dessa färger,
 • vilka färger som är neutrala,
 • vad komplementfärger är,
 • vilka de varma och kalla färgerna är,
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • begreppen primär, sekundär, tetriär, kalla och varma färger, komplementfärger

Hur?

 • genomgångar,
 • övningsuppgifter i form av flippböcker och olika mallar,
 • bilduppgifter( varma & kalla färger och teritärfärger)

Bedömning:

Se matris

Uppgifter

 • Sol och Måne(varma & kalla färger)

 • Andy Warhol- Soup cans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Konstens Grunder 3-färger

Ännu inte nått kunskaperna
enkla kunskaper
utvecklade kunskaper
välutvecklade kunskaper
Kommunicera med bilder
 • Bl  E 6
Jag har ett budskap med bilden som ännu inte enkelt framgår för betraktaren (den som tittar på bilden).
Jag har en tanke med bilden som delvis framgår för betraktaren.
Jag har en tanke med bilden som gör att budskapet i stort sett framgår för betraktaren.
Jag har en tanke med bilden som tydligt framgår för betraktaren.
Skapa bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag påbörjar arbetet med att skapa min bild, men mitt arbete avslutas ännu inte eller jag glömmer att få med delarna i själva uppdraget ex kombinera olika slags linjer.
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag behöver en del hjälp för att skapa mina bilder.
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt. Jag arbetar ganska självständigt med mina bilder.
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt. Det innebär att jag på ett säkert sätt framställer mina bilder.
Färgläggning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag färglägger inte ännu.
Jag färglägger men använder inte färgerna för att visa mina kunskaper om färglära.
När jag färglägger använder jag mer än en teknik och använder färger på ett sätt så att jag visar att jag till viss del har förstått nyttan med färglära.
Jag använder flera tekniker och färgnyanser som tydligt visar att jag förstått den praktiska nyttan med färglära.
Använda material, tekniker och verktyg
 • Bl  E 6
Jag provar ännu inte att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Jag använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Jag använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Jag använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer
 • Bl  E 6
Jag har inga eller få egna idéer som jag använder i mitt arbete utan behöver mycket stöd från en vuxen.
Jag inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra mitt arbete. Jag arbetar annars oftast utifrån en given uppgift/en mall.
Jag använder delvis egna idéer som jag använder för att utföra mitt arbete.
Jag har många egna idéer som jag använder för att utföra mitt arbete på ett tydligt sätt.
formulera och välja sätt att arbeta som leder framåt
 • Bl  E 6
Jag kan ännu inte lösa problem som jag hamnar i utan behöver mycket hjälp av någon vuxen för att ta mig vidare och slutföra uppgiften.
När jag stöter på problem i mitt arbete kan jag med stöd formulera frågor och ta hjälp av läraren eller en kamrat som kan hjälpa mig så att jag kan komma vidare.
När jag stöter på problem i mitt arbete kan jag berätta vad jag behöver hjälp med och kan efter några tips fortsätta mitt arbete.
När jag stöter på problem ser jag själv vad jag behöver ändra på eller lägga till och kan fortsätta på egen hand.
omdömen på arbetsprocessen och kvaliteten.
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
Jag kan ännu inte berätta hur mitt arbete har gått eller förklara något om hur resultatet blev.
Jag kan berätta hur mitt arbete har gått (under tiden som jag arbetat) och motivera detta på ett enkelt sätt. Jag kan säga något som jag är nöjd/missnöjd med i min slutliga produkt och förklara varför jag är nöjd/missnöjd med det.
Jag kan berätta hur mitt arbete har gått (under tiden som jag arbetat) och motivera detta på ett utvecklat sätt. Jag kan säga några saker som jag är nöjd/missnöjd med i min slutliga produkt och förklara varför jag är nöjd/missnöjd med det. Jag kan också förklara något om vad jag kan göra bättre och förklara varför det hade gjort min bild bättre.
Jag kan berätta hur mitt arbete har gått (under tiden som jag arbetat) och motivera detta på ett väl utvecklat sätt. Jag kan säga några saker som jag är nöjd/missnöjd med i min slutliga produkt och förklara varför jag är nöjd/missnöjd med det. Jag kan också förklara något om vad jag kan göra bättre och förklara varför det hade gjort min bild bättre. Jag tar upp olika saker i mitt skapande så som teknik, materialhantering och färgläggning.

Ännu inte nått kunskaperna
enkla kunskaper
utvecklade kunskaper
välutvecklade kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: