Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English second grade

Skapad 2020-12-05 09:51 i Ätranskolan Falkenberg
Lyssna, tala, samtala, läsa ochskriva
Grundskola 2 Engelska
När du lär dig engelska kan du tala med fler människor i både Sverige och i andra länder. När du lyssnar på musik och sång, kan du förstå vad texten handlar om. Genom att kunna engelska kan du också ta del av olika informations- och kunskapskällor och sociala medier på engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi lär oss:

 • lyssna,
 • tala,
 • samtala,
 • läsa,
 • skriva

Bedömning - vad och hur

 • Se på film där enkel engelska används.
 • Lyssna på enkel talad engelska
 • Träna på enkla samtal, dialoger med en kompis.
 • Sjunga sånger och läsa ramsor.
 • Läsa enkla ord och fraser i textbook
 • Skriva enkla ord och fraser

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

arbeta efter principerna "höra-göra" och "lyssna-förstå-imitera-tala"

arbeta med ämnesområden som är bekanta för dig,

arbeta med enkla instruktioner och beskrivningar på lektioner

Undervisningen sker i ett inkluderande arbetssätt, demokratisk gemenskap, alla elever är delaktiga i undervisningen, en miljö där alla kan utvecklas och där olikheter är en tillgång.

Undervisningen är formativ, vi lär genom att diskutera, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och  synliggör lärandet. Eleverna är delaktiga sin utveckling och vet nästa steg i sin kunskapsutveckling. Eleverna är undervisningsresurser för varandra. Undervisningen och lärandet har inslag av att eleverna ska bli medvetna om sina egna tankar om sin utveckling.

Undervisningen bedrivs i kollaborativt lärande för att utveckla, en djupare förståelse för lärandemålen, en klar bedömning och en tydlig återkoppling för elevernas lärande, en varierad undervisning utifrån elevernas förståelse.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: