Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfred Nobel åk 1-2

Skapad 2020-12-05 10:20 i Ljusterö skola Österåker
Temaarbete om Alfred Nobel. Ämnesintegrerat med både NO, SV, SO, värdegrund, entreprenörskap, rörelse, kreativitet.
Grundskola 1 – 2 Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Alfred Nobel är en av Sveriges mest kända personer ur ett internationellt perspektiv. I sitt testamente efterlämnade han största delen av sin förmögenhet instiftat i pris som skulle premiera de som genom sitt arbete inom vetenskapen, litteraturen och freden gjort gott för mänskligheten. Att låta våra elever inspireras av detta och lära om Alfred Nobel ger möjligheter att arbeta ämnesövergripande med både de naturvetenskapliga ämnena och svenska och uppmuntra både entreprenörskap, kreativitet och att arbeta med värdegrunden!

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig vem Alfred Nobel var, vad Nobelpriset och Nobelfesten är.

 

Hur ska du lära dig? 

- din lärare kommer att berätta om Alfred Nobel, priset och festen.

- du kommer att få skriva och/eller rita om Alfred Nobel.

- Vi firar Nobeldagen på skolan med fin lunch och glass! 

 

Hur vet jag att du lärt?

- du får skriva och rita om det du lärt dig.

 

Tidplan

Vi arbetar under v. 50 och själva Nobeldagen den 10 december.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: