Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No årskurs 2

Skapad 2020-12-05 11:22 i Ätranskolan Falkenberg
Luftens egenskaper, växter och djur (samspel), kraft och rörelser
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Våra teman; Luft och tryck Växter och djur (samspel) Kraft och rörelse

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att lära dig:

att genom enkla undersökningar observera och skaffa dig kunskaper om luftens egenskaper,

ge exempel på djur och växter i olika ekosystem,

ge exempel på krafter och rörelser

ord och begrepp som tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad?

Du kan berätta om och ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.

Namnge några djur och växter,

sortera dem efter olika egenskaper samt

Beskriva och ge exempel påkopplingar mellan dem i enkla näringskedjor, enkla samband

Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

HUR?

Du kommer att få visa vad du har lärt dig genom att skriftligt svara på ett antal arbetsuppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker i ett inkluderande arbetssätt, demokratisk gemenskap, alla elever är delaktiga i undervisningen, en miljö där alla kan utvecklas och där olikheter är en tillgång.

Undervisningen är formativ, vi lär genom att diskutera, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och  synliggör lärandet. Eleverna är delaktiga sin utveckling och vet nästa steg i sin kunskapsutveckling. Eleverna är undervisningsresurser för varandra. Undervisningen och lärandet har inslag av att eleverna ska bli medvetna om sina egna tankar om sin utveckling.

Undervisningen bedrivs i kollaborativt lärande för att utveckla, en djupare förståelse för lärandemålen, en klar bedömning och en tydlig återkoppling för elevernas lärande, en varierad undervisning utifrån elevernas förståelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: