Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 3

Skapad 2020-12-05 12:39 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man får tro vad man vill.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap Svenska SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant människor kan tro på, men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam. Du ska få lära dig om likheter och skillnader mellan olika religioner. Du ska också få lära dig om de olika religionernas betydelse, om bland annat kristna helger och högtider.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du ska få en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

Du ska känna till något om judendom, kristendom, islam.

Du ska lära dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 

Du ska känna till några berättelser från bibeln.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna vid genomgångar.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva egna texter och återberätta. 

Kunskapskrav (målen för åk 3)

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven beskriver några platser för religionsutövning i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du visar att du:

 • har en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.
 • känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • kan berätta om några skillnader och likheter mellan religionerna.
 • känner igen religiösa symboler och heliga skrifter från de olika religionerna.
 • lärt dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • känner till några berättelser från bibeln.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Re Sv SO
Religion- judendom, kristendom och islam.

Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendom, judendom och islam.
Du behöver stöd av pedagog för att kunna ge något exempel på någon högtid, symbol eller central berättelsen från kristendom, judendom och islam.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.
Du kan exempel på någon symbol, flera högtider och centrala berättelser från kristendomen, judendom och islam.
Platser för religionsutövning.
Du behöver stöd av pedagog för att beskriva någon plats för religionsutövningen.
Du behöver beskriva några platser för religionsutövning. Du kan koppla samman dessa religioner som utövas i närområdet.
Du kan utförligt beskriva några platser för religionsutövning. Di kan koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Göra jämförelser
Du behöver stöd av pedagog för att kunna se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge några exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan ge fler tydliga exempel på likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du behöver stöd av pedagog när du samtalar om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du kan ge några exempel på högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Du kan ge fler tydliga exempel på högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webb-texter.
Du kan med stöd av pedagog skriva texter som kombinerar ord och bild.
Du kan på egen hand skriva texter som kombinerar ord och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: